DEZMEX S SUPER 20 kg

Dezmex S Super 20kg, dezynfekcja powierzchni mających

DEZMEX S SUPER 20 kg

PLN129.60
2-3 dni robocze

Płyn myjący przeznaczony do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt, do dezynfekcji w celu utrzymania higieny weterynaryjnej w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt oraz do dezynfekcji ogólnej powierzchni, materiałów, wyposażenia, mebli oraz w miejscach uprawy roślin i grzybów poza cyklami produkcyjnymi. Działa bakteriobójczo. Płyn przeznaczony do konserwacji wody lodowej (chłodniczej) w przemyśle mleczarskim lub szerzej w przetwórstwie żywności, w celu ochrony przed szkodliwymi mikroorganizmami, takimi jak: bakterie i grzyby patogenne.

Mieszanina biobójcza zarejestrowana dla grup produktów: PT2, PT3, PT4, PT11.

Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 6100/15

DAWKOWANIE: stosować poprzez odpowiednie rozcieńczenie wodą w stężeniu właściwym dla stopnia skażenia oraz

rodzaju obiektu:

- w higienie weterynaryjnej, w miejscach hodowli i przetrzymywania zwierząt: roztwory 2% - 3%, temperatura od 10°C, czas kontaktu: 30 minut.

- do gładkich powierzchni kontaktujących się z żywnością - w zależności od stopnia zabrudzenia: roztwory: 0,5% - 5%, temperatura 40°C, czas kontaktu: 15 minut

- pomieszczenia użyteczności publicznej: 0,5% - 5%.

- w celu konserwacji wody lodowej (chłodniczej) w instalacjach mleczarskich stosować dodatek w postaci 1%-ego

roztworu, temperatura 4°C, czas kontaktu: 30 minut

SPOSÓB UŻYCIA:

- pianowanie, natrysk: zwilżyć powierzchnię zużywając około 200 g (0,2 litra) roztworu roboczego na m2

- zanurzanie, nanoszenie, zwilżanie ścierką, mopem: zwilżyć powierzchnię, w razie konieczności wspomagać myciem

mechanicznym, np. poprzez szczotkowanie.

Po zastosowaniu preparatu powierzchnie spłukać wodą do uzyskania neutralnego odczynu popłuczyn lub powierzchni

- wprowadzić zalecane stężenie środka do obiegu zamkniętego w tym zbiornika magazynowego w celu przedłużenia

trwałości i użytkowania wody bez zmiany wyglądu i zapachu oraz dla zapobiegania wzrostu biofilmu bakteryjnego na

powierzchniach wewnętrznych instalacji.

PRODUKT PRZEZNACZONY DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH 

TERMIN WAŻNOŚCI:  12 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji oraz numer serii podany na etykiecie produktu.

TITLE 1

TEXT 1 LINE 1
TEXT 1 LINE 2

TITLE 2

TEXT 2 LINE 1
TEXT 2 LINE 2

TITLE 3

TEXT 3 LINE 1
TEXT 3 LINE 2

Copyright © 2021 MEXEO