GLUKAT 10 kg

Glukat 10kg, dezynfekcja ścian, posadzek hal, magazynów, ciągów komunikacyjnych

GLUKAT 10 kg

Do dezynfekcji ścian i posadzek hal, ciągów komunikacyjnych, magazynów, konstrukcji, narzędzi, odkażania obuwia oraz kół pojazdów, środków transportu, nasączania mat dezynfekcyjnych itp.,

PLN345.60
Czas realizacji zamówienia 2-3 dni robocze

PŁYN W WŁAŚCIWOŚCIACH BAKTERIOBÓJCZYCH, STOSOWANY W CELU UTRZYMANIA HIGIENY WETERYNARYJNEJ W MIEJSCACH HODOWLI, PRZETRZYMYWANIA I TRANSPORTU ZWIERZĄT ORAZ W SZKLARNIACH I PIECZARKARNIACH POZA CYKLAMI HODOWLANYMI (NIE SŁUŻY DO DEZYNFEKCJI, GLEBY). PRODUKT JEST PRZEZNACZONY DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI, MATERIAŁÓW, WYPOSAŻENIA I MEBLI, KTÓRE NIE MAJĄ KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ LUB ŚRODKAMI ŻYWIENIA ZWIERZĄT. PREPARAT KATEGORII I, GRUPY 2, 3.

SKŁAD Substancje czynne: glutaral, zaw. 240 g/kg; chlorek didecylodimetyloamonu, zaw. 100 g/kg.

SPOSÓB UŻYCIA: Po uprzednim umyciu i przepłukaniu powierzchni wodą, wprowadzić lub nanieść roztwór roboczy środka. Spryskiwanie, zanurzanie, zwilżanie powierzchni ścierką lub mopem: zlecane stężenie preparatu wynosi 0,5% - 0,7% w wodzie. Zużycie roztworu roboczego wynosi od 200 do 300 ml na m2. Powierzchnie powinny być dobrze i równomiernie zwilżone roztworem produktu. Podczas stosowania produktu unikać wdychania mgły/par/rozpylonej cieczy. Po zastosowaniu produktu użyty sprzęt przepłukać wodą. Czas od zastosowania produktu do uzyskania skutku biobójczego: 30 minut; temperatura stosowania: od 10°C. Użytkowanie obiektu po zastosowaniu środka i przewentylowaniu pomieszczenia nie wymaga okresu karencji. Niezbędny czas wietrzenia pomieszczenia po zastosowaniu produktu: 60 minut. Zapewnić dostęp świeżego powietrza w pomieszczeniach zamkniętych.

Zamgławianie: Dezynfekcję zamkniętych pomieszczeń metodą zamgławiania prowadzić stosując rozcieńczenie 1 część preparatu na 1,5 części wody. Zużycie preparatu w przeliczeniu na koncentrat powinno wynosić 1 do 2 litrów na 1000 m3 kubatury pomieszczenia.

Okres trwałości:  24 miesiące od daty produkcji. Data produkcji podana jest na etykiecie produktu.

NUMER POZWOLENIA NA OBRÓT PRODUKTEM BIOBÓJCZYM: 3983/10

PRODUKT PRZEZNACZONY DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH

TITLE 1

TEXT 1 LINE 1
TEXT 1 LINE 2

TITLE 2

TEXT 2 LINE 1
TEXT 2 LINE 2

TITLE 3

TEXT 3 LINE 1
TEXT 3 LINE 2

Copyright © 2021 MEXEO